• ข่าว ล่าสุด

รับมอบเกียรติบัตรการบริหารจัดการควบคุมและป้องกันโรคโควิด -19 ระดับดีเยี่ยม

รับมอบเกียรติบัตรการบริหารจัดการควบคุมและป้องกันโรคโควิด -19 ระดับดีเยี่ยม

นายบุญเตือน อินคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง เป็นตัวแทนโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง รับมอบเกียรติบัตร จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การบริหารจัดการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ตามคำแนะนำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ได้ในระดับดีเยี่ยม ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

รับมอบเกียรติบัตรการบริหารจัดการควบคุมและป้องกันโรคโควิด -19 ระดับดีเยี่ยม —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE