• ข่าว ล่าสุด

สักการะศาลพันท้ายนรสิงห์

สักการะศาลพันท้ายนรสิงห์

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สู่สถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่นด้วยศาสตร์ของพระราชา" ในระหว่าง วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 1สิงหาคม 2563 โดยวันที่่ 30 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสักการะศาลพันท้ายนรสิงห์ อนุสรณ์สถานแห่งความภักดี ณ วัดโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สักการะศาลพันท้ายนรสิงห์ —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE