• ข่าว ล่าสุด

สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สู่สถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่นด้วยศาสตร์ของพระราชา" ในระหว่างวันที่ วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 1สิงหาคม 2563 โดยวันที่่ 30 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE