• ข่าว ล่าสุด

สักการะบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ณ อุทยานราชภักดิ์

สักการะบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ณ อุทยานราชภักดิ์

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สู่สถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่นด้วยศาสตร์ของพระราชา" ในระหว่าง วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 1สิงหาคม 2563 โดยวันที่่ 30 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ไทย ในอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีและเพื่อเทิดทูนประกาศเกียรติคุณพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศ ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สักการะบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ณ อุทยานราชภักดิ์ —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE