• ข่าว ล่าสุด

สักการะหลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล

สักการะหลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สู่สถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่นด้วยศาสตร์ของพระราชา" ในระหว่าง วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 1สิงหาคม 2563 โดยวันที่่ 31 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมสักการะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สักการะหลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE