• ข่าว ล่าสุด

ศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ

ศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สู่สถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่นด้วยศาสตร์ของพระราชา" ในระหว่าง วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 1สิงหาคม 2563 โดยวันที่่ 31 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ศึกษาพื้นที่ในการจัดทำโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมสวนเกษตรของโรงเรียน ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE