• ข่าว ล่าสุด

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เข้ารับการตรวจสอบจาก หน่วย ตสน.อบจ.ชย.

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เข้ารับการตรวจสอบจาก หน่วย ตสน.อบจ.ชย.

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เข้ารับการตรวจสอบ ด้านงานแผนงาน งานพัสดุ และ งานการเงิน เพื่อเป็นกำกับ ติดตาม ป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงภายในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เข้ารับการตรวจสอบจาก หน่วย ตสน.อบจ.ชย. —  นางกนกพร นันทเมธินทร์
0 COMMENTS