• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนมะค่าวิทยา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้สังคม

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 —  น.ส.ชัญญาภัค ใยดี
0 COMMENTS
User Image
น.ส.ชัญญาภัค ใยดี
ผู้เขียนข่าว
PROFILE