• ข่าว ล่าสุด

ฉีดพ่นยากันยุง

ฉีดพ่นยากันยุง

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่มาฉีดพ่นยากันยุง 28 กรกฎาคม 2563

ฉีดพ่นยากันยุง —  น.ส.สุวรรณี เกศคำขวา
0 COMMENTS