• ข่าว ล่าสุด

ไหว้พระที่โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง

ไหว้พระที่โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง "การจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สู่สถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่นด้วยศาสตร์ของพระราชา" ในระหว่าง วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง วันที่ 1สิงหาคม 2563 โดยวันที่่ 1 สิงหาคม 2563 กิจกรรมไหว้พระที่วัดปรกโพธิ์ ณ วัดบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ไหว้พระที่โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE