• ข่าว ล่าสุด

คณะครูร่วมสนับสนุนทีมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะครูร่วมสนับสนุนทีมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส ทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทุกคนขอขอบพระคุณท่านรองจรรยาพร ศิลาโชติ คุณครูไพรฑูรย์ ฤทธิ์ไธสง และคุณครูกนกพร นันทเมธินทร์ ที่สนับสนุนงบประมาณจำนวน 3,000 บาท เพื่อจัดหาลูกปิงปองเพิ่มเติมให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

คณะครูร่วมสนับสนุนทีมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS