• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เรื่อง ไอโซเมอร์

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เรื่อง ไอโซเมอร์

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเคมี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เรื่อง ไอโซเมอร์ ซึ้งเป็นการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ใกล้ตัวและทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เรื่อง ไอโซเมอร์ —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS