• ข่าว ล่าสุด

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกิจกรรมลงแขกปักดำนา โครงการเกษตรอินทรีย์วิถึความพอเพียง

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกิจกรรมลงแขกปักดำนา โครงการเกษตรอินทรีย์วิถึความพอเพียง

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรมกิจกรรมลงแขกปักดำนา โครงการเกษตรอินทรีย์วิถึความพอเพียง ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำคณะผู้บริหารและครู นักเรียนร่วมกันปักดำนาเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทยสืบไป

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ร่วมกิจกรรมลงแขกปักดำนา โครงการเกษตรอินทรีย์วิถึความพอเพียง —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS