• ข่าว ล่าสุด

คณะครูร่วมสนับสนุนงบประมาณให้กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อเตรียมตัวแข่ง่ขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะครูร่วมสนับสนุนงบประมาณให้กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อเตรียมตัวแข่ง่ขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส ทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทุกคนขอขอบพระคุณคุณครูสุนทรา สีดามุย และคุณครูทวีศักดิ์ สีดามุย ที่สนับสนุนงบประมาณจำนวน 2,000 บาท เพื่อจัดหาลูกปิงปองเพิ่มเติมให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

คณะครูร่วมสนับสนุนงบประมาณให้กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อเตรียมตัวแข่ง่ขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS