• ข่าว ล่าสุด

ภาพบรรยากาศรอยยิ้มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์วิถึความพอเพียง

ภาพบรรยากาศรอยยิ้มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์วิถึความพอเพียง

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพโครงการเกษตรอินทรีย์วิถึความพอเพียง ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ได้นำคณะผู้บริหารและครู นักเรียนร่วมกันปักดำนาเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทยสืบไป

ภาพบรรยากาศรอยยิ้มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์วิถึความพอเพียง —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS