• ข่าว ล่าสุด

คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกันจัดทำสื่อผ่านโปรแกรม OBS

คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกันจัดทำสื่อผ่านโปรแกรม OBS

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกันจัดทำสื่อผ่านโปรแกรม OBS เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกันจัดทำสื่อผ่านโปรแกรม OBS —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS