• ข่าว ล่าสุด

สัมภาษณ์ ทุน สยามไอซิน

สัมภาษณ์ ทุน สยามไอซิน

บริษัท สยามไอซิน จำกัด ได้ดำเนินการสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องศาสตร์พระราชา #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

สัมภาษณ์ ทุน สยามไอซิน —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE