• ข่าว ล่าสุด

รางวัลที่ 1 สาขากลุ่มยุวเกษตรกร

รางวัลที่ 1 สาขากลุ่มยุวเกษตรกร

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ได้รับรางวัลที่1สาขากลุ่มยุวเกษตรกร ในการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลากรทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี2563 โดยรับมอบจากท่านนายอำเภอบ้านสร้าง ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

รางวัลที่ 1 สาขากลุ่มยุวเกษตรกร —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE