• ข่าว ล่าสุด

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก”

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก”

ผู้อำนวยการสาลี่ เชิดชู ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก” —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE