• ข่าว ล่าสุด

รพสต.บางแตน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน

รพสต.บางแตน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแตน ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาบริการตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนและเก็บข้อมูล ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง, วัดรอบเอวของนักเรียนเพื่อนำไปวิเคราะห์การเจริญเติบโตของนักเรียนรายบุคคล ในวันที่ 4,6 สิงหาคม 2563 #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

รพสต.บางแตน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE