• ข่าว ล่าสุด

กรรมการสถานศึกษา ดูแลการทาสี เนินลดความเร็ว บริเวณหน้าโรงเรียน

กรรมการสถานศึกษา ดูแลการทาสี เนินลดความเร็ว บริเวณหน้าโรงเรียน

อบต.บางแตน นำโดยคุณมานพ เรืองเกิด, และคุณอรุณ สุวรรณฉวี กรรมการสถานศึกษา นำนักศึกษาฝึกงานมาช่วยทาสีเนินลดความเร็ว หน้าโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กๆและประชาชนที่สัญจรไปมาได้ #อบต.บางแตน #โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง

กรรมการสถานศึกษา ดูแลการทาสี เนินลดความเร็ว บริเวณหน้าโรงเรียน —  นางอรอุมา คงกลิ่น
0 COMMENTS
User Image
นางอรอุมา คงกลิ่น
ผู้เขียนข่าว
PROFILE