• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่และการบันทึกภาพกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS