• ข่าว ล่าสุด

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนลำปาววิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนลำปาววิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ให้ปฏิบัติหน้าที่งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยคณะทีมงานได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ที่โรงเรียนลำปาววิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยมีนายสมชาย ลาภประโยชน์ และนายฤทธิชัย วิเศษชาติ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนลำปาววิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS