• ข่าว ล่าสุด

การฝึกสอนให้กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 14 ปี

การฝึกสอนให้กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 14 ปี

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสนั้น ข้าพเจ้าได้ทำการฝึกสอนให้กับนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 14 ปี ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 โดยกิจกรรมการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การฝึกสอนให้กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 14 ปี —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS