• ข่าว ล่าสุด

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มอบทุนการศึกษาให้กับคณะนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อม

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มอบทุนการศึกษาให้กับคณะนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อม

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส ทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทุกคนขอขอบพระคุณนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ที่มอบทุนการศึกษาให้กับคณะนักกีฬาและงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อม

นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา มอบทุนการศึกษาให้กับคณะนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อม —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS