• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรมการทบทวนการถอดบทเรียนให้กับนักเรียนแกนนำพอเพียง

กิจกรรมการทบทวนการถอดบทเรียนให้กับนักเรียนแกนนำพอเพียง

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานั้น ข้าพเจ้าได้ดำเนินกิจกรรมการถอดบทเรียนให้กับนักเรียนแกนนำ เพื่อเป็นการทบทวนและเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นพี่เลี้ยงและขยายผลให้กับสถานศึกษาอื่นต่อไป

กิจกรรมการทบทวนการถอดบทเรียนให้กับนักเรียนแกนนำพอเพียง —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS