• ข่าว ล่าสุด

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ปี 2562

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ปี 2562

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สอบไล่ธรรมศึกษา ตรี โท เอก ประจำปี 2562 โดยท่านพระครูโกวิท กิตติสาร เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ บริเวณโดม โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2563

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ปี 2562 —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS