• ข่าว ล่าสุด

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2563

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 มีการแข่งขัน ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น/ม.ปลาย ระบายสีภาพ ม.ต้น วาดภาพ ม.ปลาย จรวดขวดน้ำ ม.ต้น/ม.ปลาย รถพลังงานยาง ม.ต้น/ม.ปลาย รถสวยงามจากวัสดุเหลือใช้ ม.ต้น/ม.ปลาย ประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.ต้น/ม.ปลาย วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2563

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2563 —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS