• ข่าว ล่าสุด

ประชุมศูนย์พัฒนากรีฑา

ประชุมศูนย์พัฒนากรีฑา

นายชูชาติ ชวนงูเหลือม ผู้ฝึกสอนกรีฑา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เข้าร่วมประชุมตามที่ศูนย์ส่งเสริมกรีฑาฯ มีหนังสือเชิญผู้ฝึกสอนนักกรีฑา โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา ประชุมในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ร.ร.โตนดพิทยาคม

ประชุมศูนย์พัฒนากรีฑา —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS