• ข่าว ล่าสุด

อบรมคุรุพัฒนา

อบรมคุรุพัฒนา

คณะครูโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของคุรุพัฒนา ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองนครราชสีมา วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563

อบรมคุรุพัฒนา —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS