• ข่าว ล่าสุด

อบรมโครงการโภชนาการ

อบรมโครงการโภชนาการ

งานอนามัยและ ร้านค้าโรงเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการสำหรับเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563

อบรมโครงการโภชนาการ —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS