• ข่าว ล่าสุด

ประชุมศูนย์พัฒนากรีฑา

ประชุมศูนย์พัฒนากรีฑา

นายชูชาติ ชวนงูเหลือม ร่วมประชุม วางแผน เตรียมพร้อมร่วมกันของคณะกรรมการ และผู้ฝึกสอนในการจัดกิจกรรมพัสู่ความเป็นเลิศ #ศูนย์ส่งเสริมกรีฑา #องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประชุมศูนย์พัฒนากรีฑา —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS