• ข่าว ล่าสุด

ประกวดเล่านิทานคุณธรรม

ประกวดเล่านิทานคุณธรรม

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 บรรยากาศในการจัดประกวดเล่านิทานคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา มีการจัดประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมประกวด และได้เตรียมอุปกรณ์ในการประกอบการเล่านิทานด้วยความตั้งใจ

ประกวดเล่านิทานคุณธรรม —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS