• ข่าว ล่าสุด

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นักกีฬารุ่นอายุ 12-14 ปี ฝึกซ้อมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นักกีฬารุ่นอายุ 12-14 ปี ฝึกซ้อมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายจาก นายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส โดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นักกีฬารุ่นอายุ 12-14 ปี ได้ทำการฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มทักษะในการเล่น ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นักกีฬารุ่นอายุ 12-14 ปี ฝึกซ้อมทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS