• ข่าว ล่าสุด

การจัดทำ vdo นำเสนอการประกันคุณภาพภายในรอบ 4

การจัดทำ vdo นำเสนอการประกันคุณภาพภายในรอบ 4

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ปฏิบัติหน้าที่จัดทำ vdo นำเสนอการประกันคุณภาพภายในรอบ 4 การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การจัดทำ vdo นำเสนอการประกันคุณภาพภายในรอบ 4 —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS