• ข่าว ล่าสุด

ร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมีนายวิวัฒน์ กางการและนายสมชาย ลาภประโยชน์เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรในการร่วมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ณ หอประชุม โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ

ร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS