• ข่าว ล่าสุด

ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงาน เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงาน เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงาน เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ กิจกรรมเป็นไปได้ความเรียบร้อย

ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงาน เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS