• ข่าว ล่าสุด

จิตอาสา

จิตอาสา

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 งานชุมชน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา นำนักเรียนร่วมงานชุมชน โดยการบริการเสิร์ฟน้ำ จัดโต๊ะ ช่วยงานในแหล่งชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสา เสียสละ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

จิตอาสา —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS