• ข่าว ล่าสุด

งานขวัญและกำลังใจ

งานขวัญและกำลังใจ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา โดยท่าน ดร. วินุลาศ เจริญชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคลากร ร่วมงานศพคุณยายของคุณครูฟ้าสาง บุญช่วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียน

งานขวัญและกำลังใจ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS