• ข่าว ล่าสุด

เปิดบัญชี กยศ. รายใหม่

เปิดบัญชี กยศ. รายใหม่

วันที่ 1 กันยายน 2563 งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย มาทำการเปิดบัญชี กยศ.รายใหม่ให้กับนักเรียน จำนวน 17 คน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนได้ศึกษาเล่าเรียนตามที่ได้ตั้งใจไว้

เปิดบัญชี กยศ. รายใหม่ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS