• ข่าว ล่าสุด

งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

วันที่ 1 กันยายน 2563 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ได้ทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับแสงสว่างหลอด LED ภายในบริเวณของโรงเรียน รวมจำนวน 8 จุด เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน เพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยของสถานศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

งานอาคารสถานที่ —  นางแสงสุรีย์ พัฒนะสุภาภรณ์
0 COMMENTS