• ข่าว ล่าสุด

สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"

สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการผลิต vdo เพื่อส่งเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว" โดยมีสิบเอกสมชาย สุขเกษม นำทีมในการถ่ายทำและตัดต่อ ซึ่งให้คำแนะนำและคำปรึกษากับทีมนักเรียนที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว" —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS