• ข่าว ล่าสุด

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 30 ส.ค.2563

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 30 ส.ค.2563

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรให้ความรู้ โดยกิจกรรมในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 30 ส.ค.2563 —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS