• ข่าว ล่าสุด

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 1 ก.ย. 2563

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 1 ก.ย. 2563

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรให้ความรู้ โดยกิจกรรมในวันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 1 ก.ย. 2563 —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS