• ข่าว ล่าสุด

ประชุมนักเรียนแกนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชุมนักเรียนแกนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยในวันที่ 2 กันยายน 2563 ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและร่วมกันวางแผนกิจกรรมในครั้งต่อไป กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประชุมนักเรียนแกนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS