• ข่าว ล่าสุด

กิจกรรม Timeline ชีวิต ม.1/1

กิจกรรม Timeline ชีวิต ม.1/1

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในวันที่ 3 กันยายน 2563 ได้จัดกิจกรรม Timeline ชีวิต ให้กับนักเรียนชั้น ม.1/1 เพื่อเป็นการฝึกให้มองเห็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของตนเอง ฝึกการวางแผนการใช้ชีวิตให้บรรลุเป้าหมายหรือความฝัน กิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดี

กิจกรรม Timeline ชีวิต ม.1/1 —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS