• ข่าว ล่าสุด

ศิษย์เก่าแวะเยี่ยมเยียนน้อง ๆ

ศิษย์เก่าแวะเยี่ยมเยียนน้อง ๆ

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขับเคลื่อนงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยในวันที่ 3 กันยายน 2563 ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาที่เป็นนักเรียนแกนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มาเยี่ยมน้องๆ และคุณครู ที่ห้องปฏิบัติการเคมี

ศิษย์เก่าแวะเยี่ยมเยียนน้อง ๆ —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS