• ข่าว ล่าสุด

ช่างภาพเผยแพร่งานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ช่างภาพเผยแพร่งานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่างภาพ โดยมีสิบเอกสมชาย สุขเกษม เป็นหัวหน้าทีม เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของทางอำเภอเกษตรสมบูร์ งานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2563 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ช่างภาพเผยแพร่งานส่งเสริมและสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS