• ข่าว ล่าสุด

ศิษย์เก่านักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558

ศิษย์เก่านักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558

ข้าพเจ้านายฤทธิชัย วิเศษชาติ ตำแหน่งครู ได้รับมอบหมายจากนายวิวัฒน์ กางการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยในวันที่ 4 กันยายน 2563 นางสาวประภาสินธ์ ฦาศักดิ์ นักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 ซึ่งปัจจุบันสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้มาเยี่ยมสถานศึกษาเดิม และเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของน้อง ๆ ต่อไป

ศิษย์เก่านักเรียนทุนเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558 —  นายฤทธิชัย วิเศษชาติ
0 COMMENTS