• ข่าว ล่าสุด

ประชุมสังฆาธิการ

ประชุมสังฆาธิการ

นักเรียนโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วยงานการประชุมพระสังฆาธิการ 500 กว่ารูป ณ วัดสมานมิตร จ.นครราชสีมา วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563

ประชุมสังฆาธิการ —  น.ส.ศิรินทรา กลักโพธิ์
0 COMMENTS